Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.01.2008 14:47 - Едноседмичното ми пребиваване в I хирургия завърши с операция на лимфен възел и диагноза - Токсоплазмоза
Автор: avangardi Категория: Изкуство   
Прочетен: 5674 Коментари: 6 Гласове:
0Токсоплазмоза

На латински език: Toxoplasmosis.
На английски език: Toxoplasmosis.

Определение: Токсоплазмозата е протозойно заболяване, което най-често протича безсимптомно. Повечето хора прекарват токсоплазмоза през своя живот. 

Етиология: Причинява се от Toxoplasma gondii – вътреклетъчен протозой. Той има краен и междинен гостоприемник. Крайни гостоприемници са котките и всички останали представители на сем. Felidae. Междинни гостоприемници са човек и много животни – тревопасни, месоядни, птици, гризачи, земноводни и др. 
В жизнения си цикъл T. gondii  има три форми:
1. Вегетативна форма (трофозоит). Има форма на резенче от праскова, с размери 4-7 µm. При прониква в клетките на гостоприемника токсоплазмити се закръглят и се размножават безполово, чрез надлъжно делене. Образуват се псевдоцисти, клетките на гостоприемника се разрушават, а паразита навлиза в други клетки.
2. Цистна форма. Образуват се антитела, които потискат размножаването на паразита и част от токсоплазмите се превръщат в истински цисти в клетките на различни органи.
3. Ооцистна форма. В епителните клетки на чревния тракт на котката T. gondii се развножава по полов път, при което се образуват ооцисти. Те попадат във външната среда с фекалиите на котката.

Епидемиология: Източник за заразяване са различни животни, но главно котките. Човек се заразява чрез:
   - пряк контакт с котки;
   - консумиране на плодове и зеленчуци, контаминирани с ооцисти. 
   - консумиране на недобре термично обработено месо и месни продукти от заразени животни, съдържащи истински цисти.
От погълнатите истински цисти или ооцисти в чревния тракт се освобождават токсоплазми, които се размножават и чрез кръвта се разнасят до клетките на различни органи.
Възможно е трансплацентарно инфектиране на плода при първична инфекция на бременната, когато още липсва специфичен антителен имунен отговор. Инвазирането до третия месец на бременността причинява тежки увреждания на плода.

Патогенеза: Всички щамове на T. gondii са имуногенни и предизвикват образуване на антитела в организма, но не всички са патогенне – не всяко проникване на паразита води до болестен процес.
При придобитата токсоплазмоза се образуват огнищни некрози в мозъка, черния дроб, слезката, лимфните възли, които по-късно се калцират.

Клинична картина: Токсоплазмозата най-често протича безсимптомно. Бива вродена и придобита.
1. Вродена токсоплазмоза. У новородените се наблюдава иктер, отоци, хепатоспленомегалия. Понякога се развива миокардит, пневмония, нефрит и др. При по-тежки увреждания се наблюдават  хидроцефалия или микроцефалия, микроофталмия, хориоретинит, атрофия на зрителния нерв, страбизъм, вътремозъчни калцификати. Децата изостават в умственото си развитие, появяват се моторни смущения, гърчове и др.
Когато жени са прекарали токсоплазмоза преди бременността, няма опасност за плода от вродена токсоплазмоза поради наличието на антитела в организма им.
2. Придобита токсоплазмоза. В зависимост от патогенността на щама и имунното състояние на организма заболяването може да протече от безсимптомно до остро и тежко. Наблюдават се следните форми:
   - Лимфна. Увеличават се лимфните възли на шията, аксиларните и ингвиналните лимфни възли. Те могат да достигнат до големина на орех и са неболезнени, подвижни. Понякога има фебрилитет и протичането наподобява инфекциозна мононуклеоза или болест на Ходжкин. 
   - Очна. Протича с хориоретинит, увеит, иридоциклит.
   - Церебрална. Протича като менингоенцефалит.
При болни с имунен дефицит може да се развие миокардит, пневмония.

Диагноза: Поставя се чрез:
1. Доказване на специфични антитела в серума. Използват се имунологични методи – имуноензимна реакция (ELISA), реакия пасивна хемаглутинация (РПХА), реакция на Сейбин-Фелдман (РСФ), реакция свързване на комплемента (РСК) и др. За да се установи стадия на инфекциозния процес се провежда двукратно изследване през интервал от 2-3 седмици. Наличието на високи титри IgM говори за остър процес.  
2. Доказване на причинителя в кръв, ликвор – при вродена токсоплазмоза и токсоплазмозен енцефалит.
3. Хистологично изследване на лимфни възли.
4. КАТ, ЯМР при мозъчна токсоплазмоза.  
Пренатална диагностика: ехографски контрол на плода, доказване на токсоплазмена ДНК в околоплодните води и феталната кръв.

Диференциална диагноза: Прави се с: инфекциозна мононуклеоза, болест на Ходжкин, туберкулозен лимфаденит, рубеола и др.  

Лечение: Най-често използваните препарати са: Pyrimethamin (Daraprim), Rovamycin, Sulfadiazine, Clindamycin, Calcium folinate и др. Прилагат се в различни схеми и комбинации.

Профилактика: Тя е особено важна за серонегативните бременни и имуносупресирани лица. Трябва да не се консумира недобре термично обработено месо и месни продукти, обилно да се измиват с вода плодовете и зеленчуците преди консумация, избягване на контакт с котки, спазване на лична хигиена. Котките се заразяват главно при консумиране на месо, съдържащо цисти, затова домашните котки не трябва да се хранят със сурово месо. 

Хематология

Начало » Заболявания » Хематология

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · 
Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ь · Ю · Я · 

http://www.arsmedica.bg/bg/illness/c_id/2515/subprm/haematology/alpha/210.html


Токсоплазмоза (Toxoplasmosis) - защо е важно да се изследва?      
Автор Администратор   
08 August 2007
imageТоксоплазмозата е зооантропоноза - заболяване общо за животните и човека. Причинител на заболяването е Toxoplasma gondii - облигатен вътреклетъчен паразит със сложен цикъл на развитие. Формите, през които преминава в развитието си са: ендозоит, мерозоит, цистозоит и псевдоциста в междинните гостоприемници и шизонт, гамети и ооциста в крайния гостоприемник.
Крайни гостоприемници са котките и всички останали представители на сем. котки. Междинен гостоприемник са човекът, всички останали бозайници и птиците. Котката може да е и междинен гостоприемник. Крайните и междинните гостоприемници отделят със слюнката, урината, фекалиите и млякото инвазиоспособни токсоплазми.

Заразяването може да стане орално - за хората при консумация на замърсени със спороцисти (от котките) храни. При консумация на сурово месо от заразени животни (свине, говеда и т.н.), опасно повече за котките.

Особено опасно е ако бременни жени поемат ооцисти от котка, особено в началото на бременността !!!


Друг начин на заразяване е чрез контакта с животните напр. при галене.

Възможно е и заразяване чрез кръвосмучещи и артроподи (кърлежи), но е много рядко.

Условията за широко разпространение на токсоплазмозата са: големият брой животински видове, в които паразитира, начинът на заразяване, продължителното запазване на токсоплазмозите в гостоприемниците и др. фактори.

При развитието си в организма на животните и човека, токсоплазмите оказват патогенното си действие чрез отделяне на токсини, предизвикващи алергични реакции.

Заболяването протича в следните клинични форми: скрита, безсимптомна, остра, подостра и хронична.

Признаците при хората са доста общи. Често наподобяват респираторни инфекции, тонзилити с повишаване на температурата и затова най-точно диагнозата се поставя чрез серологично изследване за антитела, или чрез откриване в кръвта на самия причинител. Когато се заразят бременни жени т.нар. вродена форма (най-опасна), ако инвазирането настъпи в началото на бременността, настъпват аборти. Ако обаче това стане в последните месеци - раждат се или мъртви плодове или такива с малформации - хидроцефалия, пневмония, менингоенцефалит и т.н.

Жени прекарали заболяването преди бременността и с висок титър антитела в кръвта не предават токсоплазмозата на плода си.

Срещу токсоплазмозата няма специфично лечение. Използват се антибиотици и сулфонамиди с широк спектър на действие.

Профилактика:

- Високият брой на бездомните котки спомага за разпространяването на токсоплазмозата.
- Домашните котки редовно трябва да се преглеждат.
- Да не се допускат котки до складове с хранителни продукти.
- Зеленчуците и плодовете да се измиват добре преди консумация.
- Топлинната обработка на храните, нуждаещи се от такава да бъде педантично провеждана.
- Миенето на ръцете и приборите за хранене със сапун е задължително.


Бременните жени трябва да спазват висока хигиена и при съмнение за заболяването да се изследват незабавно !!!   Източник: zachatie.org 


ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ НЕ СА БЕЗОБИДНИ - И ПРИ НАЙ-ДОБРА ХИГИЕНА И ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ, СЛУЧАЙНОТО ОДРАСКВАНЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО БОЛЕСТТА.
ВЕЧЕ СЪМ В ДОМА СИ И МИ Е ИЗПИСАНО ЛЕЧЕНИЕ С МНОГО СИЛНИ АНТИБИОТИЦИ И НАБЛЮДЕНИЕ С КОНТРОЛНИ КРЪВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.

ЗАЩИТНИЦИТЕ НА БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ НЕКА ПОМИСЛЯТ ПЪРВО ЗА ХОРАТА. 
МНОГОБРОЙНИ СТАНАХА СЛУЧАИТЕ НА ЖЕСТОКИ НАПАДЕНИЯ ОТ БЕЗДОМНИ КУЧЕТА ЗАВЪРШИЛИ СЪС СМЪРТ ИЛИ ОБЕЗОБРАЗЯВАНЕ. 
ДА ПОМИСЛЯТ ЗА ЗАРАЗИТЕ, КОИТО ПРИНАСЯТ БЕЗДОМНИТЕ КОТКИ ОТ НЕПОЧИСТЕНИТЕ УЛИЦИ И КОНТЕЙНЕРИ.

АЗ ЖИВЕЯ В КЪЩА. ИМАМ КОТЕ, КОЕТО НЕ ДОПУСКАМ В СТАИТЕ. ОСТАНАЛО МИ Е КАТО СТРАХ ОТ АЛЕРГИИ И ЗАБОЛЯВАНЕ ЗА ДЕЦАТА МИ, КОИТО ИМАХА МНОГО ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ КАТО МАЛКИ. СИНА МИ ДО 6 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ БОЛЕДУВАШЕ ОТ АСМАТИЧЕН БРОНХИТ.  В ДОМА СИ ЖИВОТНИ НЕ СЪМ ДОПУСКАЛА ПО НИКАКЪВ ПОВОД. БЕШЕ МИ ЖАЛ, НО ПОВЕЧЕ ОБИЧАХ ДЕЦАТА СИ. ТРЕВОГИТЕ МИ НЕ СА БИЛИ НИКАК НАПРАЗНИ. 

НО ЖЕЛАНИЕТО НА КОТЕТО ДА МИ СЕ ПОГЛЕЗИ НА ДВОРА  ПРИ ХРАНЕНЕ И СЛУЧАЙНОТО ОДРАСКВАНЕ Е ДОВЕЛО ДО БОЛЕСТТА.

СЕГА СЪМ ДОБРЕ И СЪМ ЩАСТЛИВА, ЧЕ СЕ СЛУЧИ ВСЕ ПАК ПО-ДОБРИЯ ВЪЗМОЖЕН ИЗХОД КАТО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОТКОЛКОТО ЕВЕНТУАЛНО ТУМОРНО ОБРАЗОВАНИЕ. 
НО ВЪПРЕКИ ТОВА АПЕЛИРАМ - ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА СИ.
Гласувай:
0
01. anabel4o - Добре, че всичко е минало добре, ...
25.01.2008 15:23
Добре, че всичко е минало добре, притесних се! Бъди здрава!
цитирай
2. ninaantonova - Добре дошла!
25.01.2008 16:33
Радвам се, че всичко е минало добре. Напълно съм съгласна с теб и те подкрепям стопроцентово.
Преди шест тодини когато малката ми дъщеря забременя, чрез изследвания установиха, че показателя за токсиплазмоза е три пъти над нормата си. Имахме куче в къщи, наложи се да го махнем. Всичко се нормалзира.
Радвам се, че отнови си тук и, че си добре. Приветствам те с добре дошла и да ти пожелая здраве и живот дълъг, безпроблемен вече.
Нежни и дълбоки истински прегръдки приятелко. Целувки от мен. Нина
цитирай
3. avangardi - Ники и Нинче,
25.01.2008 17:43
Благодаря ви приятели за топлите думи и посрещане.
Честно и аз се бях притеснила, Толкова обич и топлина от вас и от всички приятели, които лично ми се обадиха и подкрепиха - сърдечно ви благодаря.
Да даде Господ здраве, сили и много щастие на всичките ни приятели и техните семейства. Нека никога не губим приятелите си. Те са най-голямото ни богатство.
Още веднъж благодаря ви!!!

цитирай
4. comfy - Добре си ни дошла, Иле! :)
25.01.2008 19:01
Както се казва "могло быть и хуже", а също така: "всё к лучшему!":)))

Хайде, че те чака много работа сигурно - успех и бързо възстановяване!!! :))))))

Прегръдки и целувки! ;)*
цитирай
5. avangardi - Винаги вярвам в добрия край Кирил!
25.01.2008 20:09
Спах спокойно преди операцията, отказах всякакви успокоителни. Просто си прочетох молитвата и заспах, дори нищо не сънувах. Станах си в нормалното за ме време - 4, 30 ч. Тайно си изпуших цигарата. Прочетох си пресата. Взитацията мина. Стачката на лекарите беше в ход, но това не ми пречеше. Снеха ме в операционната към 8.40. В залата грееше приятна мека светлина. Звучеше Менделсоновия марш. Изобщо чувствах се като принцеса обгрижвана от прекрасния медицински екип. Попитаха ме здраво място имам ли и отговорих, че това което не съм показвала на лекарите. А това се случва, когато реша, че ще умирам. Стана им ясно защо съм спокойна. Заспала съм. Бях ти обещала да разказвам сънища, но такива нямах. В 10.00 часа всичко приключи. Събудих се окончателно бодра малко по-късно, дори се обадих на близките си. А в 13.30 ч вече бях станала. Събрах им погледите. Нямах никакви странични реакции. Дори им отказах през нощта обезболяващите. Правех разходки по коридорите.
цитирай
6. doka - :)))
26.01.2008 01:09
Радвам се,че си добре Илка.....! :)))
Бог да ти дава сили и да бди над теб...! :)))
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: avangardi
Категория: Изкуство
Прочетен: 6391620
Постинги: 1857
Коментари: 10013
Гласове: 79568
Архив
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930