Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.01.2009 06:44 - 35-те искания на протеста и Политиката на държавата - паралел. Открийте приликите и разликите!?
Автор: avangardi Категория: Политика   
Прочетен: 2783 Коментари: 17 Гласове:
0

Последна промяна: 17.01.2009 07:04


35 искания предявиха протестиращите пред парламента - 16.01.2009

Елена Петрова

Тъй като - по думите на протестиращите пред парламента - политиците питат за конкретни искания - иначе протестът няма да успее и ще се измъкнат отново, те ги формулират в 35 точки.

1. Изплащане до края на януари 2009г. на директните плащания за площ за всички земеделски производители полагащи се за 2008 г.

2. Спазване на сроковете за разглеждане и финансиране на проекти по европейските програми за земеделие.

3. Намаляване срока за изплащане при одобрен и изпълнен проект по „Програмата за развитие на селските райони" от 4 на 1 месеца.

4. Незабавно изплащане на компенсациите за пропаднали площи от сушата през 2007г. на всички засегнати земеделски производители.

5. Участие на браншовите организации в управлението на фонд земеделие, в частност управителния съвет на фонд „Земеделие".

6. Съгласуване с браншовите организации на националните позиции, представени пред ЕК, по общоевропейски въпроси и особено по промените в Общата селскостопанска политика.

7. Засилване на контрола, въвеждане на квоти и мита при вноса на земеделски продукти от страни извън ЕС.

8. Внесеният проектозакон за допълнение и изменение на Закона за горите, предложен за гласуване на второ четене в този му вид да бъде отхвърлен. Народното събрание да приеме исканията на Коалиция "За да остане природа в България" по промените в Закона за горите, включващи:
- да не се позволява продажбата на държавни гори
- да се спрат незабавно замените на държавните гори
- да се въведе 20 годишен мораториум върху промяна на предназначението и
начина на ползване на всички вече заменени гори, като вече извършените
промени в защитените зони от Натура 2000 да бъдат отменени
- строителството на ски писти и лифтове да не може да се прави без
изключване на конкретните териториите от горския фонд
- да не се допуска удължаване на ловния сезон за водоплаващи птици

9. Правителството да наложи мораториум върху строителството в защитените зони по Натура 2000 до изработване на национална концепция за развитието на туризма.

10. Изготвяне на стратегия за висшето образование и научните изследвания до 2 месеца, която да бъде изготвена с активното участие на студенти, експерти, работодатели и международни организации.

11. Приемане до 2 месеца на Закон за академичната автономия (университетска собственост и стопанисвани територии), осигуряващи качествено обучение, сигурност и нормални условия за живот на учащи и преподаватели.

12. Незабавен одит и разследване на нарушенията, свързани със собствеността и стопанисването на университетска собственост, общежитията, спортни и почивни бази от страна на държавните органи, общините и университетите.

13. Мораториум в студентските градчета за частното строителство и откриването на обекти без пряко студентско и образователно предназначение.

14. Незабавни мерки за подобряване сигурността и условията за живот на студентите - битови условия, жилищна площ, нива на шума, охранителен режим.

15. Откриване на модерни библиотечно-информационни комплекси, обособено полицейско управление и ефективно медицинско обслужване в Студентски град.

16. Незабавно подобряване на инфраструктурата в студентските градчета - ограничаване на уличния трафик, паркирането, осигуряване на осветление, пешеходни зони и зелени площи.

17. Достойно възнаграждение през 2009-та година, нормални условия на труд, съвременна материално-техническа база и социална защита за служителите на реда.

18. Удовлетворяване на исканията на асоциацията на млекопроизводителите за национални доплащания на глава добитък и създаване на гаранционен фонд за финансиране на одобрени проекти по европейски програми. 

19. Спешна и неотложна държавна помощ за запазване на българското пчеларство.

20. С промяна в Закона за държавната администрация да се регламентира в обсъждането на всеки законопроект, да участват неговите директни потребители - чрез браншови организации, неправителствени структури, отделни граждани. Само така може реално да се осъществи конституционната роля на народа като работодател на управляващите.

21. Спешно формиране на парламентарна комисия за проучване проблемите на семействата, отглеждащи деца с увреждания и причините за тези проблеми.

22. Изработването на закон или нужната поправка в сега действащ закон, с който Държавата чрез ресорните си институции да се самосезира, когато лечебни заведения или отделни медицински специалисти са причинили или допуснали увреждане или смърт на дете.
- Да се инициират спешни промени в правилника за прилагане на ЗСП и ЗИХУ, чрез които да отпаднат всички ограничения за ползване на социално подпомагане. Спешно отпадане на гарантираният минимален доход. При обследването на доходите да се отчитат и кредитите на семействата на дете с увреждане. Кредитът да се разглежда като отговорна инвестиция на родителите, за осигуряване на нормална среда за обгрижване на детето.
- Компенсиране на обезщетението за отглеждане на деца с увреждания, съобразно растящата инфлация.
- В НКПД да се въведе професия "Родител на дете с увреждане", като трудовият стаж да е I-ва категория, да се позлва правото за ранно пенсиониране и възнаграждението да е в рамките на поне 3 минимални работни заплати.
Политическата система, Държавата като обществена функция и Законът, трябва да превърнат семейството на дете с увреждане в институция, за да се преодолеят бедността и десоциализацията, и да се ГАРАНТИРАТ ИНТЕГРАЦИЯТА И ОБЩЕСТВЕНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАта с увреждания.

23. Спешни инвестиции за нормални условия на живот в социалните домове за деца и възрастни хора, и повишаване на заплатите и квалификацията на работещите там, ежемесечен контрол от страна на държавните институции съвместно с НПО. За целта да се привлекат водещи експерти и специалисти от ЕС и водещи световни организации.

24. Бързо приемане на новия проекто-семеен кодекс, с промяна в процедурите по осиновяване, с цел по-кратък престой на децата в институции.

25. Стимурилане на приемната грижа чрез преференциално целево кредитиране на приемни семейства - за удобни жилища /при дете с двигат увр./, за удобен автомобил, според нуждите на семействата.

26. Създаване на една институция (министерство, агенция), с право на зоконодателна инициатива, което да работи в пряка връзка с НПО и заинтересовани граждани и съсловия за формиране на адекватна ефективна политика за преодоляване на проблемите на семейството и децата в България. В такава институция да се гарантира възможност при равни други условия да се назначават заинтересовани от ефективната й работа граждани.

27. Задължително участие на майките, членуващи в неправителствени организации в процесите по създаването на законите и подзаконовите актове, касаещи репродуктивното здраве, бременността, отглеждането, здравеопазването, образованието и развитието на децата.

28. Фонд „Асистирана Репродукция, както е предложен в ЗИДЗЗ - № 854-01-148! и учебници .

29. Незабавно връщане и увеличаване на данъчните облекчения за дарителите! Благотворителните SMS на гражданите, да се освободят от ДДС.

30. Пласирането на наркотици да се наказва с бърза съдебна процедура, без възможност за извънсъдебни споразумения.

31. Да се създаде специална парламентарна комисия, която да работи безвъзмездно и съвместно с НПО и заинтересовани граждани и съсловия за превенция на разпространението и упортребата на наркотици и ефективно лечение на наркозависими деца.

32. Трайно зависимите от наркотици деца, да се включат в системата на уврежеданията на деца и семействата им да се ползват безусловно от предвиденото към момента социално подпомагане. Обществена тайна е, че търговията с наркотици служи за благотворителна издръжка на политически партии и купуване на избори.

33. Всички училища, във всеки град и село, да бъдат ремонтирани основно и приведени във вид, отговарящ на статута им, БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ!

34. Държавни инвестиции в спортни и различни творчески и извънучилищни бази за оползотваряване на свободното време на децата ни с цел превенция на употреба на наркотици и протвобществено поведение.

35. Повишаване категорията на труда на терапевти и ресурсни учители и повишаване на възнагражденията им.

и предходните 11 искания предявиха протестиращите пред парламента
15-01-2009 (12:29)

Тъй като - по думите на протестиращите пред парламента - политиците питат за конкретни искания - иначе протестът няма да успее и ще се измъкнат отново, те ги формулират в 11 точки.

1. Да се повиши минималната работна заплата на 600 лв. и да се направи веднага план за нейното повишаване до средноевропейската за срок до 3 години.

2. Да се вдигнат пенсиите и да се направи веднага план за тяхното повишаване до средноевропейските за срок до 3 години.

3. Да се увеличи броят на мобилните полицейски патрули в Студентски град като по време на празници да има дежурен полицай, редом с портиера на всеки блок. Да има по един патрул пред всяка дискотека.

4. Да се прекратят всички договори с фирми, ползващи помещения в студентски блокове (защото крадат ток, вода и парно) или да се сложат веднага електромери поне на всеки етаж.

5. Да се промени законът за местните избори - студентска община да се управлява мажоритарно, т.е. да е политически независима.

6. Да се промени законът за изборите - искаме мажоритарни избори! Искаме да гласуваме за конкретни личности, които ще държим отговорни за действията им. Те няма да се „партийно обвързани и навързани".

7. Да се изселят незаконно пребиваващите роми от Студентския град. „Мобилните полицейски патрули да следят гражданите от ромски произход да не закачат минувачите". Да се забрани миенето на стъкла на автомобили без писмено разрешение от Бойко Борисов.

8. Парите по програмите за инвалиди да се дават на самите инвалиди - те да назначават на работа при себе си личен и/или социален асистент, защото те знаят най-добре от какво имат нужда.

9. Здравната каса да възстановява на гражданите разходи за лекарства по фактури и лекарско предписание.

10. Да се нареди веднага на фирмите за топлинно счетоводство да отделят цената на загубите от абонатните станции и да не ги включват в дължимата сума.

11. Да се намалят веднага цените до ниво средноевропейски на всички мобилни оператори.

 
120 лв. за непълно работно време

За обучение на безработни ще се дават по 600 вместо по 500 лева, предвижда деветият Национален план за действия по заетостта

Аида Паникян

image

В продължение на 3 месеца със 120 лв. (половин минимална заплата) ще бъдат субсидирани работещите на непълно работно време, ако предприятието е било принудено да мине на такъв режим заради икономическата криза. Това предвижда една от новите за тазгодишния Национален план за действия по заетостта (НПДЗ) програми на МТСП, поясни пред ДУМА Димитър Димитров, зам.-министър на труда и социалната политика. Вчера, вместо на 29 януари, както се предвиждаше, Министерският съвет одобри НПДЗ-2009. Планът е разработен като основен инструмент за ограничаване на последствията от икономическата криза върху заетостта и пазара на труда. Съкратените, безработните над 50 г. и до 29-годишна възраст са приоритет на НПДЗ, уточни още Димитров. Той подчерта, че друга нова национална програма е "Нова възможност за заетост" при съкращения. Приоритетно в програмата ще бъдат включвани безработни, в чиито семейства има дете до 18 г.
Средствата, предвидени по плана, са 190 млн. лв., и са колкото бяха и през м.г. За да се постигне по-голяма ефективност в заетостта, ограничаване на групата на работещите бедни и отразяване до известна степен на инфлационните процеси през 2009 г. в сравнение с 2008 г., се увеличават повечето индивидуални размери на изплащаните средства. Субсидираното трудово възнаграждение на безработните, включени в програми и мерки, се увеличава от 220 лв. на 240 лв. Това е ръст от 9,1%. През тази година ще се осъществяват и нови 38 регионални програми за дейности от обществен интерес, чрез които се осигурява заетост на 594 безработни и обучение на 195 безработни. За регионалните програми са осигурени над 1,5 млн. лв. При цялостното осъществяване на стратегията ще бъде осигурена заетост на над 87 000 души и обучение на над 20 000 със средства от държавния бюджет за активна политика на МТСП. Очаква се равнището на безработица в страната за годината да е 7,4%. Коефициентът на заетост на хората от възрастовата група 55-64 г. и се очаква да достигне 45%, а коефициентът на заетост на жените - 60%. В рамките на проекта "Ресоциализация на лишените от свобода чрез професионална квалификация и обучение" ще бъдат обучени 468 лишени от свобода, за което са осигурени 230 400 лв.

Кой какви заплати ще получава?

.Нововключените безработни висшисти в програма "Старт на кариерата" ще получават вече 400 лв., а не 330 лв. (с 21% повече от м.г.).
.Заплатата на бавачките на близнаци по програма "В подкрепа на майчинството" ще бъде 350 лв. Досега бе 300 лв. (ръст от 16,6%).
.Възнаграждението по програма "Учители за деца с увреждания" и проект "Учители за извънкласни занимания и ваканция" (само за наетите по програмата с висше образование) става 400 лв. - с 50 лв. повече от 2008 г., което е 14,3% ръст.
.Заетите по Национална програма "Мелпомена" (само висшисти) - 300 лв., при досегашните 250 (20% ръст).
.Субсидираната заплата (при условията на съфинансиране) на включените в Национална програма "Възобновяване и опазване на българската гора" е 200 лв. при пълен работен ден (при 180 лв. за 2008 г.)
.Наставниците ще получават допълнително трудово възнаграждение 140 лв. (при 120 лв. досега).
.По Национална програма "Активиране на неактивните" ромските медиатори със средно образование ще получават 260 лв., а висшистите - 300 (през 2008 г. всички ромски посредници получаваха по 220 лв.)
.По Национална програма "Помощ за пенсиониране" и за обучение и заетост на хора с увреждания (т.нар. насърчителни режими) се предвиждат по 300 лв. за наетите лицата с висше образование при 220 лв. през т.г.
.Средствата за обучение на безработни се увеличават от 500 лв. на 600 лв. и за първи път за обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация (660 часа) се осигуряват 1200 лв., а за обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация (960 часа) - 1800 лв.
.Обучението за заети лица става 300 лв. при 250 лв. през м.г., а обучението за ограмотяване - 500 лв. (при 360 лв.).

16.01.2009

92,53 лв. става социалната пенсия за старост

Правителството одобри нов размер на социалната пенсия за старост. От 1 януари 2009 г., тя става 92,53 лв. месечно при 84,12 лв. досега, съобщиха от правителствената информационна служба. Определянето на новия размер е свързано със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г., с който минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е определен на 124,84 лв., т. е. увеличение с 10 на сто. Повишаването на социалната пенсия за старост ще доведе и до увеличаване на минималните размери на пенсиите, несвързани с трудова дейност - социалните пенсии за инвалидност, гражданскоинвалидните пенсии, военноинвалидните пенсии и персоналните пенсии. Правителството определи и нов месечен размер на гарантирания минимален доход. От 1 януари 2009 г. той става 65 лв. при 55 досега, което е ръст почти от 20 процента. С определянето на новия размер на гарантирания минимален доход и при спазване на диференцирания подход се дава възможност за приоритетно увеличаване размера на социалните помощи за хората в най-тежко социално положение - самотни възрастни, хора с увреждания и самотни родители, както и на добавката за социална интеграция.
В условията на световната икономическа криза възрастните хора, лицата с увреждания, както и родителите, които отглеждат сами децата си, са изложени в най-висока степен на риск от изпадане в бедност, което налага държавата да предприеме необходимите действия за осигуряване на тяхната социална защита. Това е в съответствие с поетите от правителството ангажименти в актуализираната програма за управление.

16.01.2009

Парите за ин витро като еврофондовете Кандидат-майките сами си купуват лекарствата, след одобрение им ги изплащат

СОФИЯ. Фондът за ин витро ще дава пари за лекарства и процедури на жените чак след като те са си ги платили сами. Това предвижда проектът за правилник, който готви здравното министерство. Жените трябва да получат парите си до 14 дни след като са представили нужните документи за извършените процедури. Пациентите обаче не са съгласни с подобен ред. Причината е, че той ще затрудни достъпа до ин витро.
Над 5000 лева струва една процедура. Тази сума е непосилна за доста от семействата. Затова се предприе и създаването на фонда. Ако жените трябва пак да си намират парите предварително, те отново ще са ощетени. Все още не е ясно и с колко точно средства ще разполага фондът. В закона за бюджета за 2009 г. се предвижда в него да постъпят 20 млн. лв. - 10 от излишъка и 10 от бюджета на здравното министерство. В проекта на правилник обаче фигурират само десетте милиона от бюджета на министерството.
Фондът ще се управлява от директор, който ще назначава здравния министър, предвижда още проектът. Засега обаче няма никакви условия за това кой може да бъде назначаван на тази длъжност. Работата на директора ще подпомага обществен съвет от седем души. Те ще се избират от Министерския съвет. От проекта за фонд отсъства създаването на медицински и управителен съвет, както се визираше в предложенията от миналата година. Не е посочено изрично и къде ще бъде мястото на пациентските организации в контрола и управлението на дейностите на фонда.
Мария Чипилева


Дават по 1233 лв. за ученик на година

СОФИЯ. На 1233 лв. се увеличи единният разходен стандарт на ученик, реши кабинетът вчера. Властта прие увеличението на сумата с 15% за тази година, което ще засегне 15 общини в страната.
 Там населението е над 700 000 души, което е и изискване за подобен финансов стандарт, посочиха от кабинета. Досега издръжката за ученик в големите градове струваше 1070 лв. Министрите одобриха и увеличение на стандарта на ученици в по-малки населени места.
Правителството прие децата в градове под 70 хиляди души да имат годишна издръжка от 1324 лв.
Досега тя беше 1051. В тази категория влизат 40 български общини.
Около 70 са общините, в които учениците ще получават издръжка от 1519 лв. Това са планински райони с население до 10 000 души. 

Масларова плаща 1800 лв. на учители по мениджмънт
СОФИЯ. Социалният министър Емилия Масларова развърза кесията. Правителството прие вчера деветия национален план по заетостта, подготвен от трудовото ведомство. За да не се допусне увеличаване на безработицата вследствие на финансовата криза, приоритет в плана са увеличените плащания по програмите за безработни.
Приоритет на програмата са безработните от 50 години нагоре и тези под 29 години, като кабинетът е предвидил откриване на 40 000 работни места за младежите. Правителството увеличи и част от заплатите на работните места, осигурени от държавата. Младежите с висше образование, които искат да работят в държавната администрация по програмата "Старт в кариерата", вече ще получават по 400 лв. заплати вместо досегашните 300. Повече в джоба си ще слагат и учителите, които обучават безработни - 400 лв., вместо 350 лв. за миналата година. Съкратените даскали, преквалифицирани в други професии, ще взимат на месец по 300 лв., което е с 50 лв. повече в сравнение с 2008 г. Масларова е помислила и за лесничеите, които ще получават по 200 лв. месечно. Увеличението на заплатите им е с 20 лв. Най-високи заплати ще взимат експертите, които обучават безработни лица на езици, компютри и професия. На месец те ще получават 600 лв., ако преподават занаят на най-ниско ниво на безработните. Ако професиите, които се преподават, са по-експертни, "учителите" ще взимат от 1200 до 1800 лв. Такива са информационните технологии, мениджмънтът и предприемачеството. Тези, които ще учат безработни да четат и пишат, пък ще взимат по 500 лв. на месец.
Надя Панкова

Правят агенция за студентско кредитиране
СОФИЯ. "Имаме готовност да създадем държавна агенция за студентско кредитиране." Това заяви образователният министър Даниел Вълчев по време на дискусия в СУ "Св.Климент Охридски" за бъдещето на студентски град. Ведомството ще бъде създадено само ако до март месец търговските банки не се съгласят да отпускат кредити за обучението на младежите. По предвижданията на образователното министерство младежките заеми трябваше да влязат в сила още от началото на тази академична година. Преговорите обаче забуксуваха заради отказа на банките да раздават пари на студентите в условията на финансова криза. Създаването на агенция за кредитиране все пак не е най-добрият възможен вариант, тъй като ще раздуе излишно държавната администрация, посочи още Вълчев. Той съобщи още, че от бюджета за тази година има заделени 10 млн. лева, които да служат като гаранционен фонд за кредитите. За да се спрат евентуални злоупотреби, се предвижда сумата за следването да бъде превеждана директно в касата на университетите и студентите да не получават никакви пари на ръка.
Теодора Йолчева

 

 Тагове:   открийте,


Гласувай:
0
01. avangardi - Министърът на труда и социалната ...
16.01.2009 06:45
Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова ще получи ISO сертификат за Системата за управление на качеството в МТСП от международната сертифицираща компания "Муди Интернешънъл", съобщиха от министерството. Официалната церемония по връчването ще бъде в петък от 11 часа в сградата на МТСП.
Министерството на труда и социалната политика е първата и единствената администрация на министерство в България, която е разработила, внедрила и развива своя система за управление на качеството, с обхват "Административно обслужване на физическите и юридическите лица". С внедряването на процесния модел на работа се цели да се повиши доверието на гражданите и бизнеса в държавните институции, да се оптимизира административният процес и се постига по-висока целесъобразност, надеждност и ефективност според изискванията на отделните групи клиенти.
цитирай
2. avangardi - МНЕНИЕ
16.01.2009 10:54
Андрей Райчев, социолог: Имаше опити от определени политически сили и контролирани от тях медии да политизират протеста
15 януари 2009 | 07:13 | Радио „Фокус”

Андрей Райчев, социолог, в интервю за Национална радиоверига "Фокус"

Водещ: Господин Райчев, пред парламента е относително спокойно да кажем, там беше центърът на протеста, но той се разпростря на много места из града, включително и след самия него. Според вас този протест успя ли да покаже нещо, успя ли да заяви целите, които си беше поставил?
Андрей Райчев: Вижте, трудно е да се отговори еднозначно на този въпрос, защото това са много различни цели, това са много различни хора с много различни цели. Ако говорим за протеста чисто като младежки протест, той несъмнено успя. Нашите младежи излязоха, това не беше много масово, бих казал даже почти не беше масово, но някакви хора излязоха и заявиха гражданската си позиция. В същото време съвсем ясно видяхме тенденция и опити от определени политически сили и контролирани от тях медии, (...) малко периферно, но все пак, да политизират протеста...
Водещ: Да яхнат протеста. Това получи ли се?
Андрей Райчев: Да, да яхнат протеста и да получим вместо един много широк социален протест, както това е замислено, без определени искания, а просто показващи, както казват повечето от лидерите на тия, новите младежки лидери, казват, че така повече не може да живеем, да обърнат внимание върху трудността на живота, което е факт за всички, особено младите хора го чувстват много, да превърнат в опит за чисто политическа акция, каквито опити се направиха, и, както очаквах, не успяха. Все пак ако говори за най-важното, искам да направя уговорката, че е рано поради, може би имам частично впечатление, само от медиите. Утре, като прочетем вестниците, може повече данни да имаме, но големият въпрос беше колко души ще участват, значи колко голям ще е протестът. Ако говорим за хиляди, това е недостатъчно, ако говорим за десетки хиляди, това е сериозно, ако говорим за стотици хиляди, за каквото, разбира се, не можем да говорим, това би означало края на тази политическа система. Така че чувствата засега са смесени в смисъл, че, от една страна, е хубаво хората да протестират, да се изразяват, да бъдат граждани, от друга страна, все пак малко, да ви кажа, по наивен начин част от хората участват в чужда игра.
Водещ: А получиха се и известни ексцесии, има ранени жандармеристи, полицаи, 53 души са...
Андрей Райчев: Това не е понятно какво е. По една случайност, да ви кажа, аз, съобщиха по радиото името на един мой, на приятел, на приятелско дете, значи на един мой приятел детето, не искам да му казвам името, и те съобщиха, че е ранен от жандармеристи, много сериозно говореха. Аз пък се обадих на този приятел и се оказа, че просто на детето нищо му няма и не се е случило. В този смисъл нека да изчакаме, за да правим тези заключения, малко да стихнат страстите. Не става дума за 100 години, нали, утре да видим какво ще стане.
Водещ: Утре протестът да видим как ще мине.
Андрей Райчев: Да, и да видим какво се е случило всъщност, защото нали разбирате.
Водещ: Ясно.
Андрей Райчев: А пък имаше няколко медии, които просто съвсем нарочно се опитваха да възцарят една атмосфера, която, ще ви кажа, моето дълбоко убеждение, не й трябва на България. Значи, това е атмосферата от близкото минало, или от по-далечното минало, когато, така, за щастие на някои политически сили хората бяха агресивни, помните, чупиха парламента, няма вече такива неща, палиха даже един път една къща. Някои си мечтаят това да се повтори. Значи, аз не мисля, че това е възможно да се повтори, но може да се организира. И тука целият въпрос е до каква степен... Но нека да изчакаме фактите.
Водещ: Да. В този смисъл един последен въпрос. Имаше и съобщение, и беше видно за увредени автомобили, за счупени стъкла, възражда ли се, да го наречем, професията провокатор в нашето общество?
Андрей Райчев: Това не е професия, а, така да се каже, мит на определени политически сили, а освен това хулигани има във всяко общество. Тука освен хулиганство, има едно ново въобще за света явление, което наблюдавахме в нашата съседка южна преди, съвсем наскоро, сега в момента в Париж много активно пак някакви такива работи стават. Това са изстъпления върху собствеността, което е характеристика на съвременния свят. Значи, отново ви казвам, тука качеството се определя от количеството. Ако говорим за единични случаи, това няма никакво значение, ако това стане стил, или как да ви кажа, обхване по-широки маси, това има огромно значение и е крайно неприятно за обществото.
Водещ: Благодаря. Андрей Райчев, който смята, че трябва да изчакаме и утрешния протест, за да направим съответни изводи, а и за да се разбере точно по време на днешния как са стояли нещата, доколко са успели в едно отношение и доколко – не. Благодаря, господин Райчев.
http://www.focus-radio.net/
цитирай
3. avangardi - България и Русия зачитат взаимно трудовия стаж
16.01.2009 12:12
на своите граждани
news.bg

България и Русия вече ще зачитат взаимно трудовия стаж на своите граждани.

Правителството одобри проектодоговор за социална сигурност между България и Русия, съобщи БНР.

Договорът засяга българите, които живеят в Русия както и руските граждани у нас и семействата им.
Според документа ще се прилагат законите на държавата, в която работи лицето.

Предвидени са изключения при дългосрочни командирования и ако лицето работи едновременно и в двете страни.

В договора за социална сигурност са включени обезщетенията за временна неработоспособност, за майчинство, за пенсии за инвалидност поради трудова злополука, както и пенсии за осигурителен стаж и възраст.

Според проектодоговора взаимно ще се зачитат осигурителните периоди предвид и съгласно законодателствата на двете държави.

Пенсиите, отпуснати до влизането на договора в сила, могат да бъдат преразглеждани, след като лицата подадат заявление.

Правителството обяви изграждането на нефтопровода "Бургас-Александруполис" за обект с национално значение. Това ще съкрати сроковете на административните процедури, свързани със строежа на съоръжението.
цитирай
4. avangardi - Ограничаването на реституциите мина на първо четене
16.01.2009 12:14
news.bg

Ограничаване на реституцията на части от имоти, ползвани за образователни, здравни и културни заведения, предвиждат промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), внесени от Министерския съвет, които депутатите приеха на първо четене.

Припомняме, тези промени са част от исканията на протестиращите студенти.

В проекта е предвидено министрите на образованието, здравеопазването и културата да дават разрешение за промяна на предназначението на устройствените планове, когато се касае за реституция на обекти като учебни, здравни и културни заведения.

Целта според вносителите е да се намали възможността да се променя предназначението на съответния имот. Внесените текстове забраняват бъдеща реституция на имоти.

При течаща в момента реституция се забранява промяната на подробните устройствени планове, а ако такава се налага, тя да се съгласува със съответния министър, е предложението на правителството.

При случаите, когато има издадено разрешително за строителство, е предвидено да се налага 3-годишен мораториум. През това време трябва да се прецени дали да се премине към процедура за отчуждаване.

Тази процедура и промяната на устройствените правилници ще се обсъжда в Националния експертен съвет към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предвиждат промените.

Освен този законопроект депутатите приеха още два проекта за промени на ЗУТ, внесени от народните представители Христо Кирчев от ОДС и Борислав Владимиров (НДСВ).

Първият предвижда прецизиране на разпоредбите на ЗУТ, свързани с разрешаване на възлагането за разработване на на проекти за устройствени планове от заинтересованите лица.

Законопроект, предложен от Владимиров, цели преодоляване на големите забавяния в административното обслужване на населението при издаване на строителни разрешения, заради големия брой обявления в имоти с комплексно застрояване.
цитирай
5. avangardi - Спират заменките с горите
16.01.2009 12:24
news.bg


Народното събрание гласува промените в Закона за горите.

Това, което депутатите записаха е, че заменките на гори за физически лица спират с влизането на промените в Закона в сила. Продажба на държавни гори ще има само извън защитените територии и зони.

Допълнително ще се изработят критерии с участие на неправителствени организации за това какви какви гори и при какви условия ще могат да бъдат продавани.

Депутатите отхвърлиха няколко предложения между които и това да има преференции за изграждане на ски писти и съоръжения в горски фонд без да се сменя предназначението на земята, съответно без да се плащат такси за
това към държавата.

Отпадна също и предложението ловният сезон за водоплаващ дивеч да се удължи Така срокът остава до 31 януари всяка година.

В момента има над 300 чакащи заменки на гори, информират еколози.

Те алармират обаче, че дори и с тези промени в законодателството продължава да има възможност да се заменят държавни гори с общински.
Това, според тях, е „вратичка" за инвестиционни проекти, тъй като общините влизат в дружества с инвеститорите, предоставяйки земя за проектите им.

Еколозите напомнят още, че народните представители не са одобрили предложените ограничения за смяната на предназначението на заменените до сега и в бъдеще гори за минимум 20 години.

От организацията напомнят, че предложенията остават в сила и те ще продължат да се настояват за приемане на още законодателни поправки.

Въпреки че горните точки за частична победа за нас, това е огромна победа,
тъй като замените са изключителен механизъм за корупция, посочват още еколозите.

цитирай
6. avangardi - Стикери за паркиране на инвалиди важат навсякъде
17.01.2009 06:21

Стикерите за паркиране колите на хората с увреждания вече ще важат за цялата страна, а не само за града, в който са издадени. Депутатът от НДСВ Деница Димитрова съобщи, че предстоят промени в Закона за движение по пътищата, с които ще се узакони това положение. Тя посочи, че само в четири областни града има осигурени специализирани микробуси, които обслужват хората с увреждания.
През март ще се проведе първият национален конкурс за държавни служители за хора с увреждания. Това съобщи вчера във Варна министърът на държавната администрация Николай Василев по време на кръгла маса, посветена на проблемите на хората с увреждания. Дискусията бе в рамките на регионалната конференция на НДСВ "Говорим за промяна". С имената на успешно преминалите тестове ще бъде създаден национален пул, обясни Василев. Той припомни, че ръководителите на администрациите в страната вече са длъжни да назначават хора с увреждания. По думите на Василев те ще могат да ползват бъдещия информационен пул, без да провеждат конкурси по места. Всички администрации в страната, а те са около 600, трябва да станат достъпни за клиенти с увреждания, каза още Василев. По думите му министерството вече е провело обществена поръчка за осигуряване на съоръжения за осигуряване на достъпна околна среда.

17.01.2009
цитирай
7. avangardi - Нови нарушения по САПАРД констираха от ОЛАФ
17.01.2009 06:22

Нови шокиращи нарушения в проекти, одобрени от България и финансирани по програмата САПАРД, откри Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). В 64 от инспектирани 71 проекта в хранително-вкусовата промишленост нашите чиновници са одобрили напълно фалшиви, подправени или раздути оферти за цени на машините, които ще бъдат закупени. Констатациите са описани в писмо на ОЛАФ до вицепремиера по еврофондовете Меглена Плугчиева от 23 декември 2008 г., информира БГНЕС. В писмото си ОЛАФ дава отчет за констатираните до момента нередности по САПАРД. Тя е проверила 341 формуляра за кандидатстване. За 88 от тях са се появили съмнения, че са фалшиви, и затова офертите са копирани за по-подробно разследване. До момента подробно проверени са 71 проекта и е установено, че 90% от тях са нередовни. За останалите 7 също има съмнения, но до момента службата не е успяла да ги докаже. Но изрично пише, че "не може да изключи възможността другите оферти да са подозрителни или други елементи на проекта да не са в съответствие". Заради новите разкрития на 10 януари 2009 г. Министерството на финансите е спряло да финансира от бюджета проектите по тази мярка на САПАРД.
Правилата на САПАРД изискват при покупка на машини всяка преработвателна фирма да прилага по 3 оферти от различни производители и да закупи оборудването по най-ниската цена. ОЛАФ уточнява, че е предоставила информация за фалшивите оферти на българските съдебни власти, за да почнат те собствено разследване. Евроекспертите предупреждават, че ще наблюдават процеса с "помощта на собствени процедури". Планираното за идната седмица посещение на директора на ОЛАФ Франц-Херман Брюнер няма да се състои, но системата за изпращане на експерти от ОЛАФ през седмица в България ще продължи да действа. Мярката на САПАРД за хранителната индустрия бе първата, по която Брюксел спря 60 млн. лв. през март миналата година. Мотивът бе, че България протака разследването за възможно източване на пари от еврофондове от няколко фирми, свързани с бизнесмените Марио Николов и Людмил Стойков.

17.01.2009

цитирай
8. avangardi - Левицата предлага електронно гласуване
17.01.2009 06:30

Според Коалиция за България по този начин секционните комисии няма да могат да влияят върху вота

За въвеждане на електронно гласуване се обявиха представителите на Коалиция за България вчера след заседание на Политическия съвет на коалицията. Въвеждането му ще е сериозна крачка в посока на гарантиране чистотата на изборния процес, изборния резултат и неговата адекватност на вота на гражданите, коментира членът на Изпълнителното бюро на БСП Румен Петков.
Предложението за въвеждане на електронно гласуване представи депутатът от Коалиция за България Александър Паунов. Той обясни, че електронното гласуване предвижда да се засича вотът от избирателната урна с въведения вот в електронната машина. Всички партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия, ще имат съответен номер. Избирателят, който влиза в тъмната стаичка, ще натиска бутон, който съответства на номера на бюлетината и ще получава номера като на касов бон. След това трябва да го пусне в урната.
Това ще прекрати лошите практики, свързани с купуването на секционни комисии, категоричен бе Паунов. Според него по този начин секционната комисия няма да може да влияе по никакъв начин на изборния резултат, а отклоненията ще бъдат в рамките на един глас. Паунов даде за пример САЩ, където отдавна е въведено електронно гласуване. Според него парите за машини ще се спестят от отпечатването на бюлетините, а самите машини ще могат да се ползват многократно. Така ще се постигне икономически ефект още в първите няколко години, категоричен бе той. Всички партии от Коалиция за България ще предложат това решение на ЦИК.

17.01.2009

цитирай
9. avangardi - Опозицията разединена за напускането на
17.01.2009 06:33
парламента

Милена Николова

Позицията на "Атака" не е ясна за нас, те не напускат парламента, защото това става с индивидуално заявление на всеки един народен представител и без да се получава заплата, докато не си на работа. Това заяви пред ДУМА лидерът на БНД Николай Свинаров, според който в случая с националистите ставало дума за бойкотиране на работата на парламента. Според него опозицията от два дни правела именно това, като не влизала за участие в пленарните заседания и обсъждания.
Свинаров обяви, че въпросът десните сили да напуснат парламента се обсъждал заедно с ръководствата на ДСБ и СДС, но за БНД негативите от последствията при едно излизане от пленарна зала щели да бъдат много по-големи, отколкото позитивите. Според него това било въпрос не само на политика, но и на нещо друго - всеизвестно било, че парламентарно представените политически сили в опозиция имали повече лостове за въздействие, отколкото тези, които стоят извън институцията. Ние не искаме да губим тази възможност за натиск, категоричен беше Свинаров.
"Атака" предлага само да не ходим на работа, а ние искаме реално да напуснем Народното събрание, каза вчера на пресконференция лидерът на "Ред, законност, справедливост" Яне Янев в кулоарите на парламента. По неговите думи пред парламента протестирали не истински недоволните от кабинета, а наркоанархисти под формата на футболни запалянковци. Той обеща, че след допитване до структурите на РЗС неговите хора щели да покажат как се прави антиправителствен митинг.

17.01.2009

цитирай
10. avangardi - Премиерът е за парламентарен контрол върху ДАНС
17.01.2009 06:34

Аз съм ясен привърженик на ефективния парламентарен контрол върху Държавната агенция "Национална сигурност". Това заяви вчера премиерът Сергей Станишев в отговор на парламентарен въпрос от страна на депутатите Яне Янев и Димитър Абаджиев относно политиката на правителството по формирането на стратегия за националната сигурност. Той припомни, че имало предложение за паритетно участие на опозиция и управляващи в комисията, която да анализира дейноста на ДАНС. Според него е необходим отговорен контрол, но не можел да разбере как комисии като вътрешната комисия на Народното събрание се превръща в решето за изтичане на класифицирана информация. Без съмнение газовата криза от последните дни е отворила ново ниво на политическа дискусия в Европейския съюз, каза премиерът. Според него няма друга страна през последните две години като България, която така да е търсила алтернативни източници и диверсификация на пътищата на природен газ. Старото разбиране за сигурността от времето на студената война просто не работи, то не е актуално, каза министър-председателят. По думите му днес това е много по-всеобхватно понятие, където всичко е взаимосвързано.

17.01.2009
цитирай
11. avangardi - Президентът:
17.01.2009 06:36
Имаме шанс да сме ключов фактор за нова европейска политика

Може да се осветлят охранителните фирми на престъпния свят и носенето на оръжие

Велиана ХристоваСъздаването на нова стратегия за националната ни сигурност не търпи отлагане и президентът Георги Първанов има намерението да поеме инициативата за нея. Това заяви самият той вчера в своя лекция в НДК. По думите му новата стратегия изисква нова философия, отчитаща рисковете на вътрешната и външната сигурност, с акцент върху невоенните аспекти, енергийната сигурност, гражданската сигурност, възстановяването на държавността, социалната справедливост, доверието на обществото към институциите. (Лекцията на Георги Първанов публикуваме на стр. 8-9).
Президентът очерта подробна панорама на ситуацията с газовата криза и подчерта необходимостта България да бъде активна страна в търсенето на възможности за алтернативни енергийни източници и многообразие на преносните трасета. Това е необходимо не просто за преодоляване на сегашната моментна криза и заради цената на източниците, но трябва да е част от мащабна стратегия за постигането на трайна сигурност на Югоизточна Европа и на целия Европейски съюз, подчерта той. Президентът приветства усилията на страната за спешно изграждане на мрежата на "Южен поток", в чието преминаване към Европа България е първата страна. Според Първанов и газопроводът "Набуко" е сред основните приоритети на ЕС. Имаме шанса да сме ключов фактор, а не периферия при формирането на нов тип европейска политика, подчерта президентът. Такава политика според него може да се постигне само с общ вътрешен и международен консенсус между ЕС, Русия, Черноморския и Каспийския регион. Проектите за енергетиката, договорени днес, ще се изпълняват не от едно-две правителства, а в дълъг период.
По повод на съживяването на 3 и 4 реактор на АЕЦ "Козлодуй" президентът влезе в спор с аргументите, че не можем да отворим малките реактори, понеже не сме в криза и още изнасяме тон. Колко тежка трябва да стане кризата, та да пуснем реакторите, след като в момента затваряме училища и детски градини и са застрашени много предприятия, попита риторично той. Чета внимателно чл. 36 от договора за присъединяване на България и в него няма изискване да не изнасяме ток, за да отворим реакторите, заяви Първанов. Записана е възможност за това, ако възникнат сериозни затруднения в някой сектор или затруднения с тежки последици за страната, цитира Първанов. Според него няма логика да сме в периферията и да говорим постоянно за енергийни проблеми, при положение че имаме такъв ресурс като "Козлодуй".
В отговор на въпроси след лекцията президентът потвърди, че държи на смесената избирателна система при изборите на Народно събрание. Това ще помогне да се смени лицето на българския политически модел, когато мажоритарният елемент ще помогне взетите в паламента решения да имат лице, ще се знае кой носи отговорност. Не може да се прогнозира дали ще бъде прието предложението на БСП една четвърт от депутатите да се избират мажоритарно. Възможно е също да се направи и референдум по въпроса за избирателната система едновременно с другите два вида избори през юни, смята той.
На въпрос как вижда отношенията с "Газпром", Първанов напомни, че преди 5 години и двамата с тогавашния руски президент Путин са били на мнение, че посредниците трябва да отпаднат, което не се е случило, но според него трябва да се случи. Освен това трябва да се знае, че без Русия не можем да градим енергийната сиурност на Европа, каза още той.
Някой реши да използва схемата от 1997 г., коментира президентът случилото се с протестите пред парламента сега. Агресивните групи вероятно са същите, като тогава, с обновен състав, и същите, които провокират сбиванията в Студентския град, смята президентът. Той лансира идеята да бъдат осветлени всички охранителни фирми от престъпния свят и да се види кой им е дал и поддържа лиценза им, на какво основание носят оръжие и т.н. А агресията срещу полицията по думите му "бе подсказана от една политическа сила преди няколко месеца".

цитирай
12. avangardi - Станишев:
17.01.2009 06:37
Има решение за подготовка за отваряне на реактор в АЕЦ

Има решение на правителството да започнат технически действия по подготовка на един от блоковете на АЕЦ "Козлодуй" за стартиране. Това заяви вчера в кулоарите на парламента премиерът Сергей Станишев. Той обаче уточни, че е необходимо не малко технологично време - поне 45 дни.
Отварянето на реактора ще стане след диалог с Европейската комисия, със страните членки на ЕС и ако газовата криза продължи неопределено време, подчерта премиерът. Той допълни, че трябва да се отчитат всички политически рискове. Не можем да действаме едностранно и да поставим пред свършен факт нашите партньори, коментира Станишев.
Премиерът отбеляза, че за разлика от Словакия, по договора за присъединяване на България към ЕС страната ни има право да предприеме такава стъпка в кризисна ситуация. Моята позиция е, че решението за закриване на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" не се основава на обективна и ефективна експертиза, каза още премиерът.17.01.2009

цитирай
13. avangardi - ЕС преразглежда връзките с Русия и Украйна?
17.01.2009 06:38

Ако до края на тази седмица няма решение за възобновяване на руските газови доставки за Европейския съюз, от другата седмица ще започне преразглеждане на отношенията на съюза с Русия и Украйна точка по точка. Това заяви ръководителят на групата на говорителите на Европейската комисия Йоханес Лайтенбергер. Надеждите в Европейската комисия са газовият спор между Русия и Украйна, заради който страните в ЕС не получават договорен руски газ, да бъде решен на предложената от Русия газова конференция в Москва на 17 януари.
Вчера Полша организира в Киев алтернативна "среща за газа" за ръководителите на страните, купуващи руския газ, предаде РИА Новости. Полският президент Лех Качински покани представители на 10-те страни, пострадали от конфликта. Полски анализатори отбелязват, че инициативата на Качински е опит за срив на "газовата среща" на Москва.
И тъй като резултатът от московската среща не може да се предвиди, ЕК свика за понеделник заседание на газовата координационна комисия. Целта на заседанието, за което не са поканени представители на Русия и Украйна, е да се оценят последните развития в обстановка и да се задейства механизмът за солидарност на ЕС за оказване на помощ на най-засегнатите европейски страни от газовата криза. Според ЕК тези страни са България и Словакия. Изключително добре информиран източник от Еврокомисията заяви за БТА, че в Брюксел се разработват мерки за съдействие на България за справяне със сегашното кризисно положение. България ще получи европейски средства за изграждане на междусистемни връзки с други страни, за използване на втечнен газ, но това ще изисква време за реализиране, а важното сега е да се посрещне създалата се кризисна обстановка, изтъкна източникът.

17.01.2009
цитирай
14. avangardi - Трябва ни нов прочит за националната сигурност
17.01.2009 06:41
Из Лекция на президента Георги Първанов, 16.01.2009 г.През последните месеци настъпи съществена промяна в икономическата и финансовата среда в световен мащаб. Тази глобална криза, както и наслагването върху нея на друг тип кризи - газовият конфликт, войните в някои от съседните ни региони, всичко това ми дава основание да направя извода, че съществено се променя средата на сигурност, което изисква не просто бърза реакция, не просто работа на парче, макар и добра в нередки случаи, налага преосмислянето на постулати, пренареждането на приоритети, преформулирането на цели, задачи и политики.
Увеличава се скоростта на промените, съкращава се значително времето за реакция на институциите, динамично се променя политическата обстановка в света. В Съединените американски щати г-н Барак Обама стана президент с мащабна програма за промени. Новият руски държавен глава г-н Медведев предложи нова стратегия за сигурност. Преди броени дни европейските лидери обосноваха нова визия за развитието, за развитието на капитализма. Става дума за една наистина невероятна конкуренция на идеи, на стратегии, на политики и България не може да остане встрани от този дебат, от тази конкуренция. България има какво да предложи като идеи, като инициативи и с оглед на това да отстоим своя национален интерес, но и, разбира се, с мисълта да засилим приноса си за стабилизирането на съюзническите организации, да утвърдим лидерската си роля в региона.
Днес, повече от всякога, се нуждаем от нов прочит на темата за националната сигурност. Без такава стратегия много от мерките са поставяне на каруцата пред коня. Последиците са пред очите ни. Нерядко липсва синхрон в действията на различните институции, следват се събитията, намалена е способността за вземане на бързи и адекватни решения в критични ситуации.
Въпреки че не ми влиза пряко в правомощията, знаете, че президентът е лишен от законодателни правомощия,

имам намерение да създам център за стратегии и развитие

на базата на преструктуриране на администрацията на президентството, за създаване на експертния потенциал с привличането на максимален брой представители на научните звена, на други подобни институти, с оглед на това в относително кратък срок да предложим на обществото за дебат една нова стратегия за национална сигурност. Ако правителството ни изпревари, няма да се сърдим, няма да ревнуваме. Но мисля, че повече решаването на този въпрос не търпи отлагане. И имам намерението да вземем инициативата.

Имаме шанс да сме ключов енергиен играч

Аз не вярвам в идеята за търговските измерения на конфликта между Русия и Украйна. Конфликтът изразява амбиции за нова стратегическа политика. Нека да не се лъжем. Става дума за сблъсък около стратегически интереси. Но се питам какъв е този стратегически интерес? Може ли той да бъде оправдан тогава, когато страдат милиони граждани на Европа? Дори ако щете, когато страда един човек. И България остро възразява срещу това да бъдем заложници, независимо на каква политика - дали на Москва и Киев, дали на Вашингтон или Брюксел. Защото в политиката трябва да има и морал.
Държа на изразеното си мнение, че българските институции реагираха относително бързо и адекватно в набелязаните мерки, в действията си за ограничаване на последиците от газовата криза. Но трябва да признаем, че именно кризата показа, че за всичките години на прехода не е направено нищо за създаването на алтернативни възможности за изход от кризисни ситуации или почти нищо. Не само че няма алтернативна тръба на тази, която имаме в продължение на повече от две десетилетия, извинявайте, ние нямаме една нова гайка, завита във времето след Тодор Живков. И тъкмо заради това не приемам менторския тон на всички онези, които са управлявали, които са имали възможността през тези години да направят необходимото, да дадат своя принос в реализирането, в постигането на алтернативни възможности. Аз намирам за работещи решенията, които правителството обоснова в средносрочен план. Оценявам позитивно обявената готовност на ЕС да инвестира в създаването на една по-голяма обвързаност между националните газопреносни мрежи с оглед на създаването на предпоставки за взаимопомощ в кризисни ситуации. Това е шанс и за нашето намерение да изградим междусистемната връзка Комотини - Димитровград, както впрочем и за изграждането на подобни връзки с Румъния.
Но работата не е в това дали ще решим тези частни въпроси. Не е в това дали ще треперим всяка зима няма ли да станем жертва на поредната прищявка. Въпросът е в това дали имаме амбицията и волята да бъдем стратегически играч на световната или поне в частност на европейската енергийна сцена. Ние имаме реалния шанс да играем ключовата роля в изграждането на модерна енергийна инфраструктура, в създаването на изгодни условия за транзита и цените на енергоресурсите. И, подчертавам, в създаването на една мрежа, която да гарантира непрекъснатост или наличност на доставките в дългосрочен план не само за България, но и да даде така желаната енергийна сигурност на региона за цялостното му стабилизиране, което от своя страна е предпоставка за развитието на европейската перспектива на региона. Тоест, важно е да има диверсификация не само на източници, но и на трасетата. Защото газът по нашата тръба беше спрян, но доставки имаше за Европа през Беларус, имаше през "Син поток", което идва да докаже колко необходим и колко бързо трябва да стане, възможно

най-бързо "Южен поток".

И колко е важно България да има инициативата в реализацията на проектите "Набуко", "Бургас-Александропулис", "Бургас- Вльора".
През изтеклата година България доказа своето искрено и твърдо намерение да бъде активен участник в реализацията на стратегическите проекти за пренос на природен газ и нефт от региона на Черно море, Каспийския регион и Близкия изток за Европа. Търсенето на алтернативни източници и на енергийни ресурси е не само заради избягването на високите цени. Става дума за трайни гаранции и за енергийната сигурност на Източна Европа, на континента като цяло. Извън обемите на "Южен поток", които, както знаете, са около 31 млрд. куб. м газ, само през 2008 г. по време на моите визити, по време на визитите на министър-председателя, на външния министър, на други представители на българските институции бяха договорени около 4 млрд. куб. м газ за България. С турската страна се договорихме транзитирането през тяхна територия да става на реципрочна основа, т. е. при условията, при които се транзитира руски газ за тяхната страна. Това не е решение на днешния проблем. Но това създава максимални гаранции за решаване на подобни проблеми в бъдеще. Тези 4 млрд. куб. м газ са количество далеч над нашата квота, съвсем условно казано, в "Набуко" тогава, когато се реализира проектът.
И аз твърдя, понеже в началото на миналата година, по това време, имаше доста остри, тежки обвинения към нас, които подписахме пакет от споразумения с Руската федерация, твърдя сега от дистанцията на тази изтекла година, че няма друга страна, която да е била толкова активна в търсенето на конкретни решения по проекта "Набуко", който, както знаем, е европейски приоритет. Но тези количества бихме могли да използваме и преди старта на "Набуко", което е особено важно, ако, разбира се, правилно организираме своите действия. Тези междусистемни връзки, за които говорих, не бива да се изграждат и да се разглеждат само като част от една антикризисна програма, а като елемент от една много по-мащабна стратегия.
Нека да се опитаме да си обясним какво се съдържа зад понятието "диверсификация". Първо, как постигаме разнообразяване на източниците? Аз нямам спомен някои от българските политици и държавници да е потърсил други източници на газ в периода допреди 2005-2006 г. Кой, подсетете ме, ако греша, отиде в Кавказкия регион например и договори 1 куб. м газ? Няма такъв случай.
Второ, защо избягваме да говорим за необходимата и възможната диверсификация на трасетата? Нека обърнем внимание, че при "Южен поток" тръбата отново идва през Русия, но България е първата страна по трасето. Преди нас няма друга страна. Съкращаването на този път дава своите гаранции в бъдеще.
Готов съм да обсъдим професионално, отговорно, честно надеждността на другите възможни трасета, надеждността на трасето през Иран, надеждността на възможното трасе по Каспийско море при цялата сложна правна материя, при нелеките взаимоотношения между потенциалните партньори. Много лесно е да седнем в кабинета и да начертаем трасетата с червения или синия молив. Става дума за политика.
Затова "Набуко" не е въпрос на техническо свързване на тръби,

"Набуко" означава нова политика

на страните от Европейския съюз, на страните от Запада към страните от Черноморския и Каспийския регион. Ние трябва да кажем готови ли сме на тази нова политика и какво съдържание сме готови да вложим в това ново виждане.
Между другото, да припомня, че през изтеклата година беше сондирана възможността да се развие сътрудничество със страни като Азърбайджан, Туркменистан, Узбекистан, Египет за проучването и добив на природен газ. Предложенията на редица страни за участие в разработването на такива находища може да бъде предимство в доставките. Но това, без съмнение, предполага солиден потенциал за търсенето и експлоатирането на тези находища. Някои от споменатите страни, признателен съм за това, изразиха готовност да окажат техническа и икономическа подкрепа за стартирането на подобни проекти. Но това предполага и мобилизация на сериозен вътрешен национален ресурс.
В разговорите с лидерите на Египет и Катар беше обсъдена възможността и получи реален шанс идеята за доставка по морски път на компресиран природен газ до терминал на европейските брегове Ц Турция или Гърция, от което може да се възползва и България. И аз съм удовлетворен, че проведеният наскоро Консултативен съвет по национална сигурност подкрепи идеята България да инвестира в тази алтернативна възможност. Този проект впрочем може да се реализира и с европейска подкрепа, надявам се и средства.
Най-важното обаче е да се опитаме да формираме тази нова европейска политика към тези региони, политика, основана на принципите на взаимното доверие, на активната подкрепа, политика, недопускаща наставнически, назидателен тон и отношение. България има амбициите да бъде сред факторите, които инициират и активно участват в търсенето и намирането на устойчиви, дългосрочни гаранции за доставянето на газ и петрол. Това е една от целите на организираната от мен

Международна среща на върха в края на април 2009 г. в София.

Искам да ви информирам, че готовност за участие в този форум са потвърдили почти всички поканени страни от Балканите, Черноморския и Каспийския регион. Не се сещам да има страна, която да ни е отказала. С включването на представители от Европейския съюз, САЩ, Русия и Близкия изток наистина се създават условия за провеждането не само на един високопредставителен, но и работещ форум, какъвто аз поне нямам спомени да е провеждан в нашия регион.
С други думи ние имаме шанс да бъдем ключов фактор, а не периферия, не изолиран остров, както се оказа в последните седмици, във формирането на една нова европейска енергийна политика. За да стане това обаче, трябва да се случат най-малко три неща. Първо, в България да постигнем съгласие по основните аспекти на тази политика, по необходимостта от реализацията на тези проекти, ако щете, и по графика на тяхната реализация. Второ, ако в Брюксел разберат, че усилията на България са реален, искрен принос в интегрираната политика на Европейския съюз по отношение на енергетиката. И, трето, ако изградим надеждно, коректно партньорство с Русия, със страните от Черноморския и Каспийския регион, от арабския свят.
Защото проектите, които договаряме днес, ще се изпълняват от не едно и две правителства, без значение, без да коментирам техния възможен състав. Идеята за ново съгласие по ключови въпроси, особено в енергийната сфера, не отменя необходимостта от остър политически дебат, не снема отговорността от един или друг политически субект, лидер за онова, което се е случило или което не се е случило в предишните години.

Отваряне на АЕЦ "Козлодуй" в диалог с ЕС

Още в самото начало на кризата с природния газ предложих да се иска процедура по рестартирането на блок трети на АЕЦ "Козлодуй", доколкото за него има съответната готовност и технологично време, и е постижимо от техническа гледна точка. Реакцията на Брюксел, чрез говорителя на комисаря, беше сдържано негативна, очаквана. Вътрешните коментари бяха противоречиви. Така, както го направих и преди две години в Европейския парламент, и сега обосновах своето предложение с чл. 36 от Договора за присъединяване на България към Евросъюза.
Всички знаем, че малките реактори бяха затворени необосновано, несправедливо и под натиск. Европейската комисия в нито един момент не се вслуша в гласа на експертите от всички възможни институции, имащи отношение към темата ядрена енергетика. Разбира се, и преговарящите от българска страна допуснаха съществени грешки, като се започне от обвързването на членството в Европейския съюз със затварянето на малките реактори и се свърши със съзнателното, прибързано затваряне на глава "Енергетика", макар че това можеше да стане в края на преговорния процес и при по-благоприятни условия за България.
Основните аргументи срещу моето предложение се съдържат в тезата, че първо, ние не сме в криза и, второ, т.е. ние изнасяме ток. Аз питам - колко тежка трябва да стане кризата, за да се пристъпи към подготовката и пускане в експлоатация на замразените енергийни източници? По тежка ли е кризата, например, в автомобилната промишленост на Запад? Впрочем, нали тези заводи изнасят автомобили. Защо за тях да има специална програма, защо за тях да има специални мерки.
От друга страна, какъв е критерият за криза, не е ли достатъчен фактът, че затваряме училища, детски градини, отделни производства са на ръба на оцеляването, някои вече прескочиха ръба. И най-сетне - чел съм и тогава, преди две години, и сега чета много внимателно чл. 36 от Договора за присъединяване - там няма такива изисквания. Там е записано: ако възникнат сериозни, трайни затруднения в който и да е сектор на икономиката или затруднения, които могат да причинят сериозно влошаване на икономическата ситуация в дадена област. Къде го измислихме това с дефицита на тока, с износа? Дайте да спорим с реални факти.
Твърдя, че тази мярка, приета не самоволно - ние не искаме "ядрен конфликт" с Брюксел, а мярка, предприета в диалог с аргументи, с отстояване на позиции, - би била животоспасяваща не само за българската икономика. Защото, няма съмнения, това всеки непредубеден специалист ще го каже, че затварянето на 3 и 4 блок породи постоянен електроенергиен дефицит в Югоизточна Европа.
Добре, може да не е това мярката, но аз искам да видя от нашите партньори коректно предложена мярка, която да ни позволи не просто да сме на ръба на оцеляването, а да развием енергетика, от което би могло да има полза за целия регион. Независимо от това какъв ще бъде изходът от поставянето на този въпрос, от сегашния спор, България ще участва активно в европейския дебат за бъдещето на ядрената енергетика и заради чистотата на това производство, и заради неговата ефективност. И твърдя, че колкото по-рано европейските лидери се обърнат с лице към този проблем, колкото по-рано разберат смисъла, същността, силата на тези решения, толкова по-големи са шансовете на Европа да бъде наистина един все по-значим и реален фактор в световната икономика и не само в икономиката.

Срещу заплахите за икономиката

Аз мисля, че основната заплаха пред българската икономика е възможният спад на преките чуждестранни инвестиции. В следваща заплаха може да се превърне намаляването на кредитирането за реалния сектор и затрудненото му финансово обслужване. На трето място като заплаха може да се посочи допускането на необосновано за условията на криза изразходване на финансови резерви на страната. Четвърта, но с по-особена значимост, заплаха е възможното ограничаване на финансирането от Европейския съюз заради недобро и непрозрачно управление.
Като възможни насоки за противодействие на горните заплахи могат да се посочат: На първо място, максимално задържане на валутния и фискалния резерв на допуснатите нива; изразходването на суми от тях да става само в краен случай, при доказана необходимост, за преодоляването на евентуални последици от кризата. На следващо място, от особена важност е търсенето на възможности за задържане на спада на преките чуждестранни инвестиции, включително и във финансовия сектор. На трето място, БНБ и другите ангажирани държавни институции трябва да стимулират банките за осигуряването на достатъчен кредитен ресурс за функционирането на бизнеса. И не на последно място, максималното оползотворяване на европейските фондове с опция за искане на допълнителна финансова подкрепа при необходимост.

Срещу заплахите за труда и парите на хората

Поради особената им значимост отделно ще посоча заплахите в сферата на публичните финанси:
- Възможен натиск върху разходите за обезщетение при безработица, социални помощи, обслужване на държавния и държавно гарантирания доход.
- Наличие на потенциал за редуциране на данъчните приходи, основно от ДДС, предизвикано от възможно свиване на бъдещото потребление.
- Евентуално намаляване на приходите от корпоративни и подоходни данъци, вноски за социално осигуряване и други плащания.
- Възможни рискове за пенсионноосигурителната и здравноосигурителната система.
Възможното противодействие виждам в следните насоки:
- Увеличаване на публичните инвестиции, в това число и в човешкия капитал, за научни изследвания и развойна дейност и решителни мерки за повишаване на тяхната ефективност.
- Превантивни и комплексни мерки срещу евентуалното нарастване на безработицата чрез създаването на адекватни програми за преквалификация и алтернативна заетост.
- Засилването на фискалната дисциплина и данъчния контрол.
- Намиране на баланс между фискалната централизация и децентрализация, с оглед ефективното използване на публичните финанси.
Случващото се в световната и в националната икономика неминуемо се отразява сериозно и на социалната сигурност на българските граждани. За нейното гарантиране смятам за необходимо да се предприемат следните спешни, конкретни мерки.
- Насочване и разширяване на публичните инвестиции за запазване и създаване на работни места. Ако се допусне драстично съкращаване на работни места и сътресение на пазара на труда, хората не само ще загубят своите, но и на семейството си доходи и сигурност, но и ще се влоши финансовата и икономическата среда, ще намалеят приходите в бюджета и възможностите на социалните системи. Впрочем, в много страни, членки на ЕС, включително и в Германия, Великобритания, интервенцията на пазара на труда е основен приоритет за 2009 г.
- Рязко увеличаване средствата и капацитетът на програмите за насърчаване заетостта и редуциране на социалното подпомагане. В допълнение към действащите социални мерки и мрежи, следва да се активизира и обнови системата за повишаване на професионалната квалификацията, за преориентиране и получаване на нови знания и умения.
- Категорични и ефективни законодателни, административни и практически мерки за борба с нерегламентираната заетост. Заедно с това трябва да се подобри и насърчи диалогът между социалните партньори, насочен към запазването на работни места, избягване на съкращенията, предоставяне на обучение за преквалификация на работното място. Очаква се при спад на инвестициите и производството да нарасне значително сивият сектор, което ще влоши не само осигуреността на работещите в съответните сектори, но и ще постави в много трудно положение бюджета.
- Насочване на необходимите публични средства за ускорено създаване на достъпна обществена среда, необходима за цялостното интегриране в обществения живот на хората в неравностойно положение.
- Сериозно преосмисляне и усъвършенстване на системите за социална сигурност у нас - пенсионни, социални и здравни. В условията на криза осигурените лица трябва да са сигурни, че техните спестявания няма да пострадат.
И накрая, отново подчертавам, трябва да създадем организация да оползотворим максимално съществуващите програми и фондове на ЕС, както от европейския социален фонд, така и от останалите структурни фондове.

Агресия или стабилност в политиката

При така очертаващата се ситуация на наслагване на кризи, чийто изход трудно можем да прогнозираме, ние трябва да намерим решение на една друга криза, която е от различен порядък. Това е кризата на функционирането на политическия модел. При това трябва да го направим в годината на два избора - за евродепутати и за народни представители в българския парламент.
Нека да си представим какво става, ако към тези изброени кризи от м. юни нататък ние се изправим и пред политическа криза. Имаме две алтернативи. Едната е алтернативата на постоянния сблъсък, на конфронтацията - социална, политическа, на някого много му се ще и етническа. И другата е алтернативата на стабилното и ефективно управление. Много ми се иска България да има след шест месеца своето силно, стабилно управление. Политическата стабилност е ключовото необходимо условие за реализацията на всички тези идеи в краткосрочен и в дългосрочен план.
Обратно, нестабилността, връщането на лентата към онези времена, за което ни напомниха събитията от последните два дни, времето, в което се даваше шанс на агресията, на насилието, това време обрича България. Има голяма опасност да се върнем на изходната точка. Аз апелирам - основните политически партии, онези, които сега са в парламента, онези, които със сигурност ще бъдат в парламента или във всеки случай ще имат ключова роля в политическия дебат, да се договорят по 5, или нека да са 10, дай боже, приоритета, по които да се разберем, че независимо от формулата на управление, всички работим в една посока. Това беше възможно през 1997 г., когато аз бях от другата страна на барикадата. Тогава, уви, имаше и барикади. Не го пожелавам и сега. Но тогава, без разлика на управляващи и опозиция, без разлика на идеологическите разбирания ние се договорихме по няколко пункта, които бяха над всичко - т. нар.

Декларация за национално съгласие.

Аз не натрапвам ролята на държавния глава, но много бих искал да започне диалог, за да се стигне до една нова декларация на национално съгласие. Дори - да се стигне до своего рода пакт по тези пунктове. Защото ако енергетиката например не е сред тези 5 пункта, по които сегашните и бъдещите управляващи да се разберат, независимо от промените; ако те не подкрепят енергийните проекти, за които сме се договорили, и онези енергийни политики, за които работим, но все още не са факт, да бъдат реализирани, то тогава кризата на доверието към политическите партии, към институциите, към субектите, в най-широкия смисъл на думата, ще се задълбочи. Очаквам от политическите партии онзи конструктивен подход, на който бях свидетел само преди броени дни по време на Консултативния съвет по национална сигурност по енергийната тема.
Приключвам с това, че преди 6 месеца, вие си спомняте имаше, Консултативен съвет по същата тема. Сигурно помните какво стана тогава. Опозицията, тези 4-5 опозиционни партии, напуснаха и ние продължихме работата сами. Шест месеца по-късно на заседание по същата тема ситуацията беше радикално променена. Това е малък, но все пак необходим знак за това, че българските политици могат да мислят държавнически, могат да мислят отговорно.

Със значителни съкращения

17.01.2009

цитирай
15. avangardi - Погват гардовете
17.01.2009 07:14

Президентът Георги Първанов настоя да бъдат "качени на скенера" всички охранителни фирми на известните лица от престъпния свят.
Той поиска да знае кой им е дал лиценз и на какво основание тези хора носят оръжие. Въпросът има общо с това, което стана пред парламента, обясни Първанов.
Президентът попита защо има изненада, че млади хора, макар и под въздействието на различни стимуланти, посягат на полицаите. Според него някой се опита да подмени гражданския протест. Отнасям се уважително към всеки протест, посочи държавният глава и добави, че по част от исканията на протестиращите се работи, а по някои дори има и реални резултати. Според държавния глава някой е решил да използва познатата схема от 1997 година. Може да не са фенове, може да са същите онези "ударни щурмови отряди", макар и кадрово обновени, от събитията през 1997 г., коментира Първанов.
Студентите протестират, но онези, които посягаха на полицаите, вероятно са същите онези, които предизвикват сбиванията в Студентски град, каза още държавният глава.
цитирай
16. avangardi - Пускат граждани в комисиите на НС
17.01.2009 07:18

Част от исканията на протестиращите или вече са изпълнени чрез приети днес промени в законите, или чрез различни действия на кабинета. Друга част от претенциите тепърва ще се конкретизират. Това заяви шефът на парламента Георги Пирински на среща с протестиращите вчера. Уговорихме се до понеделник да се направи актуализация на исканията и всеки един въпрос да бъде адресиран към институцията, която е пряко отговорна за решаването му, обясни още Пирински. Депутатите обещаха граждански организации вече да присъстват на заседанията на парламентарните комисии. В началото на следващата седмица ще има и среща с кмета на Студентски град, на която ще се анализират всички въпроси, поставени от младежите.
цитирай
17. avangardi - Брюксел дава още пари на мандрите
17.01.2009 07:31
Субсидират износа на масло и сирене


Европейската комисия обяви нови мерки в помощ на млекопроизводителите в ЕС, изпаднали в затруднение заради силния спад на цените на продукцията им от няколко месеца, предаде Франс прес. Мерките включват и помощ за износа. Европейската комисарка за земеделието Мариан Фишер Боел заяви в комюнике, че е "настъпил моментът ЕС да се притече на помощ". Спадът на цените в ЕС е достигнал средно 50% за година за някои продукти като маслото. От следващата седмица производителите на масло, сирене и пълномаслено или полуобезмаслено мляко отново ще могат да получават финансова помощ за износа на продукцията си. ЕС ще изплаща на фермерите разликата между действащите в Европа цени и още по-ниските цени на световните пазари. Другата обявена мярка предвижда по-голяма подкрепа за вътрешните цени на млечните продукти в ЕС чрез т. нар. интервенционни механизми. Европейската комисия се ангажира тази година да изкупува по-големи от предвиденото количества масло и полуобезмаслено мляко на гарантирани цени. Това ще се прави от началото на март до края на август.
В началото на януари ЕС приложи една мярка в подкрепа на сектора, като въведе помощи за складиране на маслото. Производителите, които не могат или не искат да продадат маслото си заради ниските цени, могат да получат субсидии, за да го запазят на студено. Предвижда се еднократно изплащане на 15,62 евро на тон, както и 44 евроцента на тон и на ден за разходите за съхранение при ниска температура.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: avangardi
Категория: Изкуство
Прочетен: 6519033
Постинги: 1864
Коментари: 10035
Гласове: 80681
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930